17 comments

  1. không có ý chỉ trích nhưng mình có một ông chú tập gym rồi ổng đi học aikido lúc học gần hết thì bất chợt ổng nghỉ học vì ổng nói với mình là người tập gym(lâu năm) mà có tốc độ nhanh khi vừa bị túm lấy mà gòng cứng người lên thì không thể bẻ khớp được nhưng mà mình không tin vì mình cũng khá thích aikido rồi ổng mới làm thử cho mình xem và từ đó mình không còn tìm hiểu nhiều về aikido nữa

Leave a comment

Your email address will not be published.