[AikidokidsVN] Tổng hợp 42 Bài tự tập Aikido tại nhà: Khởi động & Tăng Sức bền

Đạo đường AikidokidsVN Các bài tập Aikido tại nhà trong mùa COVID-19 – Phần 1: Khởi động – Phần 2: Bộ ngã – Phần 3: Tăng Sức bền #AIKIDOKIDSVN ​đồng hành cùng các bạn nhỏ tự tập Aikido tại nhà mùa Covid. – Với các Video từ nhỏ đến lớn để hướng dẫn các bạn… Continue reading [AikidokidsVN] Tổng hợp 42 Bài tự tập Aikido tại nhà: Khởi động & Tăng Sức bền