High level Aikido – Shirakawa Ryuji shihanShirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan

Facebook :https://www.facebook.com/aikido.shirakawa
Instagram:https://www.instagram.com/ryujishirakawa/

Best of Aikido

Beautiful Aikido world

Aikido Dynamic Throwing to each other

Aikido self-defense techniques

Dynamic and elegant martial arts ‐ Aikido

About Shirakawa Ryuji sensei
https://matome.naver.jp/odai/2148543967304827701

01 https://youtu.be/D9KJKEYE6IA
02 https://youtu.be/UxtHiHvTCBw
03 https://youtu.be/6YuN5dQZKWw
04 https://youtu.be/4hTe-lDWiGs

Demonstration

Brilliant Aikido

Dynamic aikido
01 https://youtu.be/HB5Ws1SRp3o
02 https://youtu.be/DBuYO5PmMWE
03 https://youtu.be/stgfiVc5YUE

Dynamic aikido Jiyu waza
01 https://youtu.be/COYlc6YgHjw
02 https://youtu.be/rbri65p6hWs
03 https://youtu.be/myQ14ibpC-g

Jiyu waza 1

Jiyu waza 2

Shirakawa Ryuji Shihan – aikikai 6th dan, Aikido Techniques

◇Face book 「Shirakawa Ryuji sensei Fanpage 」↓
https://www.facebook.com/aikido.shirakawa

・Aikido is beautiful

・Supple Aikido move freely

・Aikido is beautiful and dynamic

・ Aikido – Soft and dynamic body control

・Aikido Highlights

・Aikido and Jiu-Jitsu


source

15 comments

Leave a comment

Your email address will not be published.