Aikido Techniques for Beginners – 5th Kyu Test Requirements

Aikido Test Requirements for 5th Kyu exam by Zenbukai International. (Técnicas requeridas para examen de 5to Kyu de Aikido Zenbukai) -Shomenuchi Ikkyo (omote & ura) -Shomenuchi Iriminage -Katatetori Shihonage (omote & ura) -Ryotetori Tenchinage -Tsuki Kotegaeshi -Ushiro Tekubitori Kotegaeshi -Morotetori Kokyuho Welcome to our YouTube Channel and feel free to subscribe to be notified about… Continue reading Aikido Techniques for Beginners – 5th Kyu Test Requirements