Beautiful Martial Arts – Aikido

Shirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan Facebook :https://www.facebook.com/aikido.shirakawa Instagram:https://www.instagram.com/ryujishirakawa/ ・Best of Aikido ・Aikido Dynamic Throwing to each other ・Aikido self-defense techniques ・Aikido is beautiful ・Aikido Highlights ・Aikido and Jiu-Jitsu source

High level Aikido – Shirakawa Ryuji shihan

Shirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan Facebook :https://www.facebook.com/aikido.shirakawa Instagram:https://www.instagram.com/ryujishirakawa/ Best of Aikido Beautiful Aikido world Aikido Dynamic Throwing to each other Aikido self-defense techniques Dynamic and elegant martial arts ‐ Aikido About Shirakawa Ryuji sensei https://matome.naver.jp/odai/2148543967304827701 01 https://youtu.be/D9KJKEYE6IA 02 https://youtu.be/UxtHiHvTCBw 03 https://youtu.be/6YuN5dQZKWw 04 https://youtu.be/4hTe-lDWiGs Demonstration Brilliant Aikido Dynamic aikido 01 https://youtu.be/HB5Ws1SRp3o 02 https://youtu.be/DBuYO5PmMWE 03… Continue reading High level Aikido – Shirakawa Ryuji shihan